Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home2/rabe0079/public_html/include/mysql.class.php on line 15
A Bernasound - Sunetul devine realitate

Stiri si noutati

 • 2014-05-22 Testare gratuita auz!

  AM DESCHIS UN NOU CABINET PENTRU DUMNEAVOASTRA, IN TIMISOARA !
  VA ASTEPTAM !

  Testare gratuita pentru auzul dumneavoastra.
  Testarea implica audiograma tonala si vocala, consiliere probleme de auz, precum si proba cu aparatele auditive.
  Va asteptam in cabinetele A Bernasound :

  1.Bucuresti - B-dul Banu Manta, nr. 21, bloc 35, sector 1, in intervalul orar 08.30 - 16.30, in fiecare zi de luni pana vineri.

  2.Bucuresti - Str. Elena nr. 24 sector 2, in incinta Clinicii Nova, in intervalul orar 8:00 - 16:00, in fiecare zi de luni pana vineri.

  3.Bucuresti - Bd. Ghencea 43 B, parter, sector 6, in incinta Ghencea Medical Center, in intervalul orar 16:00 - 20:00, in fiecare zi de luni pana vineri.

  4.Braila - Str. Independentei nr. 2, Policlinica Promedica, in intervalul orar 8:00 - 16:00, in fiecare zi de luni pana vineri.

  5.Deva - str. Imparatul Traian nr 31, in intervalul orar 8:00 - 16:00, in fiecare zi de luni pana vineri.

  6.Timisoara - Str. Iancu Vacarescu, nr 2, in intervalul orar 8:00 - 16:00, de Luni pana Vineri.


  Echipa A Bernasound

 • 2013-08-29 Olive inot personalizate

  Pentru ca este vara, pentru ca in vacanta alegem sa mergem la munte sau la mare, iar o parte din timp se va regasi in bazinele de inot, piscine, ocean sau mare ... suntem pregatiti sa va oferim olive de inot personalizate (dimensiune si culoare) pentru dvs si copii dvs.
  Acestea sunt confectionate dintr-un material special care nu irita conductul auditiv, iar mulajul acestora se va realiza in cabinetul nostru de catre persoanal specializat.
  Culori :
  - verde;
  - rosu;
  - albastru;
  - culoarea pielii;
  - transparent;
  - etc...

 • 2012-02-29 Raspundem pacientilor

  Pentru a veni in intampinarea problemelor pacientilor, A Bernasound pune la dispozitia acestora o adresa de e-mail pentru a receptiona intrebari si sugestii. Noua adresa este office@abernasound.ro.
  Asteptam cu interes scrisorile Dumneavoastra si promitem sa va raspundem promt si la obiect.

 • 2011-08-01 Operator de date cu caracter personal

  Firma "A Bernasound" prelucreaza datele clientilor sai doar in scopul informarii lor ulterioare despre produsele noi si despre evenimentele organizate de firma. Datele prelucrate nu sunt divulgate catre nici o persoana fizica sau juridica terta.

  Potrivit Legii nr. 677 din 21 noiembrie 2011 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date
  Publicat in Monitorul Oficial nr. 790 din 12 decembrie 2001
  Intrat in vigoare la data de 12 decembrie 2001

  persoanele ale caror date sunt prelucrate au dreptul la:

  ART. 13
  (1) Orice persoana vizata are dreptul de a obţine de la operator, la cerere şi în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta. Operatorul este obligat, în situaţia în care prelucreaza date cu caracter personal care privesc solicitantul, sa comunice acestuia, împreună cu confirmarea, cel puţin următoarele:
  a) informaţii referitoare la scopurile prelucrării, categoriile de date avute în vedere şi destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le sunt dezvăluite datele;
  b) comunicarea într-o forma inteligibila a datelor care fac obiectul prelucrării, precum şi a oricărei informaţii disponibile cu privire la originea datelor;
  c) informaţii asupra principiilor de funcţionare a mecanismului prin care se efectuează orice prelucrare automată a datelor care vizează persoana respectiva;
  d) informaţii privind existenta dreptului de intervenţie asupra datelor şi a dreptului de opoziţie, precum şi condiţiile în care pot fi exercitate;
  e) informaţii asupra posibilitatii de a consulta registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal, prevăzut la art. 24, de a inainta plângere către autoritatea de supraveghere, precum şi de a se adresa instanţei pentru atacarea deciziilor operatorului, în conformitate cu dispoziţiile prezentei legi.
  (2) Persoana vizata poate solicita de la operator informaţiile prevăzute la alin. (1), printr-o cerere întocmită în forma scrisă, datată şi semnată. În cerere solicitantul poate arata dacă doreşte ca informaţiile sa îi fie comunicate la o anumită adresa, care poate fi şi de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.
  (3) Operatorul este obligat sa comunice informaţiile solicitate, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului exprimate potrivit alin. (2).
  (4) În cazul datelor cu caracter personal legate de starea de sănătate, cererea prevăzută la alin. (2) poate fi introdusă de persoana vizata fie direct, fie prin intermediul unui cadru medical care va indica în cerere persoana în numele căreia este introdusă. La cererea operatorului sau a persoanei vizate comunicarea prevăzută la alin. (3) poate fi facuta prin intermediul unui cadru medical desemnat de persoana vizata.
  (5) În cazul în care datele cu caracter personal legate de starea de sănătate sunt prelucrate în scop de cercetare ştiinţifică, dacă nu exista, cel puţin aparent, riscul de a se aduce atingere drepturilor persoanei vizate şi dacă datele nu sunt utilizate pentru a lua decizii sau măsuri fata de o anumită persoana, comunicarea prevăzută la alin. (3) se poate face şi într-un termen mai mare decât cel prevăzut la acel alineat, în măsura în care aceasta ar putea afecta bunul mers sau rezultatele cercetării, şi nu mai târziu de momentul în care cercetarea este încheiată. În acest caz persoana vizata trebuie sa îşi fi dat în mod expres şi neechivoc consimţământul ca datele sa fie prelucrate în scop de cercetare ştiinţifică, precum şi asupra posibilei amânări a comunicării prevăzute la alin. (3) din acest motiv.
  (6) Prevederile alin. (2) nu se aplica atunci când prelucrarea datelor se efectuează exclusiv în scopuri jurnalistice, literare sau artistice, dacă aplicarea acestora ar da indicii asupra surselor de informare.

  Dreptul de intervenţie asupra datelor
  ART. 14
  (1) Orice persoana vizata are dreptul de a obţine de la operator, la cerere şi în mod gratuit:
  a) după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă prezentei legi, în special a datelor incomplete sau inexacte;
  b) după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă prezentei legi;
  c) notificarea către terţii cărora le-au fost dezvăluite datele a oricărei operaţiuni efectuate conform lit. a) sau b), dacă aceasta notificare nu se dovedeşte imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat.
  (2) Pentru exercitarea dreptului prevăzut la alin. (1) persoana vizata va inainta operatorului o cerere întocmită în forma scrisă, datată şi semnată. În cerere solicitantul poate arata dacă doreşte ca informaţiile sa îi fie comunicate la o anumită adresa, care poate fi şi de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.
  (3) Operatorul este obligat sa comunice măsurile luate în temeiul alin. (1), precum şi, dacă este cazul, numele terţului căruia i-au fost dezvăluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizata, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului exprimate potrivit alin. (2).

  Dreptul de opoziţie
  ART. 15
  (1) Persoana vizata are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia sa particulară, ca date care o vizează sa facă obiectul unei prelucrari, cu excepţia cazurilor în care exista dispoziţii legale contrare. În caz de opoziţie justificată prelucrarea nu mai poate viza datele în cauza.
  (2) Persoana vizata are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit şi fără nici o justificare, ca datele care o vizează sa fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui terţ, sau sa fie dezvăluite unor terţi într-un asemenea scop.
  (3) În vederea exercitării drepturilor prevăzute la alin. (1) şi (2) persoana vizata va inainta operatorului o cerere întocmită în forma scrisă, datată şi semnată. În cerere solicitantul poate arata dacă doreşte ca informaţiile sa îi fie comunicate la o anumită adresa, care poate fi şi de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.
  (4) Operatorul este obligat sa comunice persoanei vizate măsurile luate în temeiul alin. (1) sau (2), precum şi, dacă este cazul, numele terţului căruia i-au fost dezvăluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizata, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului exprimate potrivit alin. (3).
  (1) Orice persoana are dreptul de a cere şi de a obţine:
  a) retragerea sau anularea oricărei decizii care produce efecte juridice în privinta sa, adoptată exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuată prin mijloace automate, destinată sa evalueze unele aspecte ale personalităţii sale, precum competenta profesională, credibilitatea, comportamentul sau ori alte asemenea aspecte;
  b) reevaluarea oricărei alte decizii luate în privinta sa, care o afectează în mod semnificativ, dacă decizia a fost adoptată exclusiv pe baza unei prelucrari de date care întruneşte condiţiile prevăzute la lit. a).
  (2) Respectându-se celelalte garanţii prevăzute de prezenta lege, o persoana poate fi supusă unei decizii de natura celei vizate la alin. (1), numai în următoarele situaţii:
  a) decizia este luată în cadrul încheierii sau executării unui contract, cu condiţia ca cererea de încheiere sau de executare a contractului, introdusă de persoana vizata, sa fi fost satisfacuta sau ca unele măsuri adecvate, precum posibilitatea de a-şi susţine punctul de vedere, sa garanteze apărarea propriului interes legitim;
  b) decizia este autorizata de o lege care precizează măsurile ce garantează apărarea interesului legitim al persoanei vizate.

  Dreptul de a se adresa justiţiei
  ART. 18
  (1) Fără a se aduce atingere posibilitatii de a se adresa cu plângere autorităţii de supraveghere, persoanele vizate au dreptul de a se adresa justiţiei pentru apărarea oricăror drepturi garantate de prezenta lege, care le-au fost incalcate.
  (2) Orice persoana care a suferit un prejudiciu în urma unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuată ilegal, se poate adresa instanţei competente pentru repararea acestuia.
  (3) Instanta competenta este cea în a carei raza teritorială domiciliază reclamantul. Cererea de chemare în judecata este scutită de taxa de timbru.

  Operator cu date cu caracter personal nr.: